CWA Pro Publico

IT w organizacji

Infrastruktura IT stanowi w każdej organizacji coraz istotniejsze narzędzie wspierające realizację zadań, do których została powołana. Dlatego też w ramach platformy CWA Progresiv przygotowaliśmy pakiet usług szkoleniowych pod nazwą „IT w organizacji”. Szkolenia tej grupy mają za zadanie dostarczenie klientowi kompetencji umożliwiających optymalne, wydajne i bezpieczne wykorzystanie posiadanej infrastruktury teleinformatycznej.

Obok własnych i certyfikowanych przez wiodących producentów sprzętu i oprogramowania szkoleń dotyczących zarządzania infrastrukturą IT, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę usług związanych z budowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji gromadzonej i przepływającej w ramach zasobów informatycznych. Istotnymi elementami pakietu są tutaj w szczególności: zabezpieczenie poufności danych w komunikacji elektronicznej oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

  • Szkolenia w zakresie zarządzania infrastrukturą IT.
  • Szkolenia warsztatowe w zakresie bezpieczeństwa informacji w ramach infrastruktury IT.
  • Szkolenia warsztatowe w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych w organizacji.
  • Pakiet szkoleń certyfikowanych dla administratorów IT.

Jesteśmy także producentem oprogramowania:

Dodatek 
"Finanse Publiczne" do EAP Legislator

Dodatek, który mamy przyjemność Państwu przedstawić, to nowa edycja połączonych dodatków do programu EAP XML Legislator, które znane są już szerokiemu gronu JST, rozszerzony o nowe funkcjonalności m.in. związane z uchwałami i zarządzeniami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Rozwiązanie przygotowane przez firmę Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” Sp. z o.o., w pełni integruje się z dowolną wersją aplikacji EAP XML Legislator firmy ABC PRO Sp. z o.o. 

Dzięki dodatkowi CWA „Finanse Publiczne” do aplikacji Legislator/Legislator Magic będziecie Państwo mogli wykorzystać dane i dokumenty wprowadzone do systemu BeSTi@, aby sprawnie i szybko przygotować do publikacji w Dzienniku Urzędowym i/lub BIP:
  • uchwałę budżetową;
  • tabele do sprawozdania z wykonania budżetu;
  • uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i/lub uchwałę/zarządzenie w sprawie jej zmiany.
Zgodnie z wymogami art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (…) - każda jednostka samorządu terytorialnego stoi przed koniecznością przygotowania i publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym prowadzonym przez Wojewodów:
- uchwały budżetowej,
- sprawozdania z wykonania budżetu (…)

Korzystając z naszego dodatku macie Państwo pewność, że dane wprowadzone do BeSTii - w tym także do dokumentów elektronicznych, takich jak WPF czy sprawozdania RB – zostaną zaprezentowane w dokumentach kierowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym:
- w czytelnych tabelach (czytelniejszych niż wydruki z systemu BeSTi@), które zmieszczą się na stronie A4 lub A3; 
- z poprawnymi kwotami - dodatek korzysta z plików XML z BeSTii wykonując wszystkie niezbędne obliczenia np. podsumowania, % wykonania, % struktury, itp.

W EAP XML Legislator nie musimy się również martwić o poprawność wpisanych do części normatywnej aktu podstaw prawnych – zostanie ona sprawdzona i ewentualnie poprawiona (dzięki integracji z Systemem Informacji Prawnej Legalis C.H.Beck).

Jednym słowem nasz dodatek znacząco zaoszczędzi czas Państwa pracowników!

Kreatory dostępne w ramach dodatku:
Każdy z poniższych kreatorów zawiera zestaw opcji, dzięki którym niżej wymienione tabele/załączniki można zaprezentować na kilka różnych sposobów. Dostępne w kreatorach opcje pozwalają zaprezentować tabele w układzie zgodnym z opcjami wydruków w systemie BeSTi@, ale także dają możliwość wyboru układu czytelniejszego i bardziej estetycznego, wykraczającego poza standardową funkcjonalność EAP XML Legislator w zakresie importu tabel z arkuszy kalkulacyjnych. 

Każdy z poniższych kreatorów przeznaczony jest do realizacji określonego zadania:
1) Kreator WPF - utworzenie kompletnego aktu prawnego zawierającego WPF wraz z kompletem załączników; 
2) Kreator Uchwała budżetowa - utworzenie uchwały budżetowej z treścią i praktycznie kompletem załączników;
3) Kreator Sprawozdania - utworzenie na podstawie sprawozdań Rb tabel prezentujących wykonanie budżetu JST.

1. Kreator WPF BeSTi@
Tabele, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:
  • Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
o układ wg wzoru z rozporządzenia
o układ wg wydruku z BeSTii
  • Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia
Dodatkowo przy generowaniu aktu prawnego kreator pobiera treść uchwały/zarządzenia oraz treść objaśnień. 

2. Kreator Uchwała budżetowa BeSTi@
Tabele budżetowe, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:
  • Dochody budżetu;
  • Wydatki budżetu;
  • Przychody i rozchody budżetu;
  • Dochody i wydatki na zadania zlecone;
  • Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
  • Załącznik inwestycyjny.
Dodatkowo przy generowaniu aktu prawnego kreator pobiera treść uchwały, a zestawienia tabelaryczne tworzone dzięki funkcjom dodatku można umieścić dokładnie tam, gdzie tego Państwo będziecie potrzebować - w załączniku albo w treści uchwały w wybranym paragrafie.

3. Kreator Sprawozdania BeSTi@ 
Tabele, które można zaimportować tym kreatorem do EAP XML Legislator:
  • Dochody budżetu;
  • Wydatki budżetu;
  • Stan budżetu;
  • Przychody i rozchody budżetu;
  • Dochody i wydatki na zadania zlecone;
  • Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
  • Załącznik inwestycyjny;
  • Dotacje.
W tym kreatorze również można zadecydować, gdzie umieścić poszczególne tabele tak by były zaprezentowane dokładnie tam gdzie tego Państwo będziecie potrzebować - w załączniku albo w treści sprawozdania z wykonania budżetu w wybranym paragrafie.

Zobacz jak działają dodatki - [kliknij i pobierz instrukcję] lub skopiuj podany adres do przeglądarki: http://propublico.cwa.pl/pliki/dodatek_finanse_publiczne_cwa2015_instrukcja.aspx

Niezależnie od naszych planów związanych z oferowanym dodatkiem, równie ważne będą dla nas Państwa potrzeby
i sugestie co do jego rozwoju.

ZAMÓW - WYPEŁNIJ FORMULARZ ELEKTRONICZNY: http://propublico.cwa.pl/formularz-zamowienia.aspx
lub POBIERZ PLIK PDF Z FORMULARZEM: [ZAMÓWIENIE - DODATEK "FINANSE PUBLICZNE"]Zajmujemy się również tworzeniem raportów z systemów: BeSTi@, SJO BeSTi@, FoKa.
  [powrót]

1) GOTOWE SZABLONY RAPORTÓW

Dzięki niemu szybko sprawdzicie Państwo dane zawarte w WPF z aktualnym stanem budżetu po zmianach np. w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a w najbliższym czasie sprawnie przygotują Państwo tabele do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zestaw 1: przydatny przede wszystkim podczas prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu (gotowe załączniki) jak i podczas bieżącej pracy działów finansowych – do przygotowywania zestawień w kontekście gminy i jednostek podległych (zawiera m.in.: wykonanie planu dochodów i wydatki w układzie art. 235 i 236 u.f.p., wykaz dotacji i dotacji udzielanych z budżetu, wykaz inwestycji, fundusz sołecki, przychody i koszty zakładów budżetowych
Zestaw 2: Wykaz dochodów i wydatków (w układzie jak w Zestawie 1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Zestaw 3: Zestaw generujący różnicę w dochodach i wydatkach pomiędzy wybranymi okresami sprawozdawczymi (różnica obrotów) wraz z dynamiką – przydatne np. do szybkiej ewidencji na kontach 901 i 902.
Zestaw 4: Zmiany w planie dochodów i wydatków wg Organu JST (Rada/Zarząd) i rodzaju dochodów i wydatków (własne, zlecone…) w wybranym przedziale czasu.


2) RAPORTY TWORZONE NA "MIARĘ"

Raporty tworzone są „na miarę” według Państwa zapotrzebowania i przekazanych wskazówek. Gotowy raport jest narzędziem, które w znaczący sposób ułatwi codzienną pracę w systemie BeSTi@ i pozwoli zaoszczędzić Państwa cenny czas. Oferujemy wykonanie następujących rodzajów raportów:
  • Raporty ze sprawozdań, czyli:
    • Zestawienia operacyjne niezbędne w codziennej pracy związanej z monitorowaniem stopnia wykonania budżetu:
- poziom uzyskanych dochodów oraz poniesionych wydatków budżetowych
- graficzna prezentacja struktury źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków
- poziom wykorzystania planu wydatków przez jednostki organizacyjne (ewentualne przekroczenia)
- zobowiązania jednostek budżetowych (wymagalne oraz niewymagalne)
    • Zestawienia analityczne (przekrojowe)
- Wybrane wielkości budżetu - porównanie tendencji w kilku okresach sprawozdawczych
- Analiza podatków i opłat lokalnych (należności, wpływy, zaległości)
- Dynamika zobowiązań
- Dane źródłowe do prognoz finansowych

Pozwolą one Państwu m.in. na:
- Realizację obowiązków informacyjnych z ustawy o finansach publicznych,
- Szybki dostęp do danych sprawozdawczych w różnych przekrojach,
- Graficzną prezentacja danych w postaci różnorodnych wykresów,
dzięki czemu organ stanowiący oraz mieszkańcy otrzymają bardzo przejrzystą i kompletną informację o stanie
finansów Państwa jednostki.
  • Raporty z uchwał, czyli:
    • dowolne zestawienie danych z uchwał wg Państwa własnego projektu
    • lepsze i skuteczniejsze planowanie

„Dzięki współpracy z CWA Pro Publico udało nam się profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić cykl szkoleniowy, dotyczący ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że skuteczność przeprowadzonych szkoleń wynikała z wcześniejszego ich przygotowania w taki sposób, by odpowiadały one specyfice pracy naszej instytucji.”
Starostwo Powiatowe w Wołominie
 

Aktualności

Nowe dodatki do EAP XML Legislator!
Nowy zestaw narzędzi, który pomoże przygotować uchwałę budżetową, WPF, tabele do sprawozdania z wykonania budżetu do publikacji w Dzienniku Urzędowym. Cena 300 zł!!!
więcej
Raporty do systemu BeSTi@
Rozszerzyliśmy ofertę raportów do systemu BeSTi@ o dwa nowe przydatne pakiety! SPRAWDŹ AKTUALNE RABATY
więcej
Profesjonalny audyt Biuletynu Informacji Publicznej
 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dostępnej w naszej firmie usługi, dzięki której rzetelnie wykonamy dla Państwa raport zawierający ocene bieżącego stanu Państwa Biuletynu Informacji Publicznej zarówno pod względem treści jak i standardów technicznych.
więcej
Pobierz broszurę
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij